40 Kwartierstaten van de nazaten Aert Janszen van Grimmelyckhuysen

(of welke schrijfwijze dan ook)

De kwartierstaten zijn ingedeeld in de verschillende takken van afkomst, waar de kinderen van Aert heentrokken, zoals weergegeven in het in 2002 in beperkte oplage verspreide boek:

VEERTIG NAZATEN van Aert Janszen van Grimmelyckhuysen

Tak
Maassluizer tak
Leids-Haagse tak
Oudere Utrechtse tak
Jongere Utrechtse tak
Voorstellen Fotoarchief Links sites Bronnen Stamreeksen Bidprentjes Genealogieën naamlijsten Index kwartierstaten kwartierstaten Parentelen Home

laatste update :29 maart 2012

Heeft U vragen? Dan kunt U een email sturen naar: