Familienamen die voorkomen in de genealogie Van Grimmelyckhuysen of van verwante families homepage

 

De familienamen in de lijsten komen voor in de genealogie van Adriaen Jansen van Grimmelyckhuysen,
in de kwartierstaten die voor veertig nazaten van Adriaen Jansen gemaakt zijn,
of de genealogische gegevens van verwante families.
Niet alle namen zullen op de pagina's van deze website al terug gevonden kunnen worden.
Gegevens nog steeds worden aangevuld, of vanwege privacyregels niet gepubliceerd worden.

Veel namen hebben nog geen verbindingen naar pagina's met genealogische gegevens,
wel wordt het aantal links regelmatig uitgebreid.
Belangstellende familieleden, of andere bezoekers van deze website, vertellen we graag
wat we van personen met de opgesomde namen weten.
Stuur ons uw vraag per e-mail (adressen op de informatiepagina) en een reactie volgt per omgaande.


De familienamen op de volgende pagina's zijn alfabetisch gerangschikt en verder zijn de volgende regels gehanteerd;

  • patroniemen zijn niet opgenomen wanneer ze niet tot familienaam geworden zijn.

  • elke naam is voorlopig maar éénmaal opgenomen,
    aan detaillering aan de hand van voornamen wordt gewerkt.

  • kleine spellingvarianten zijn beschouwd als de zelfde naam en dus éénmaal opgenomen.

  • namen die zowel met beginletter "C" als met "K" voorkomen zijn onder beide letters opgenomen.

  • omdat "ij" en "y" vaak willekeurig werd geschreven is in onze lijsten "ij" = "y".

*A* *B* *C* *D* *E* *F* *G* *H* *I* *J* *K* *L* *M* *N* *O* *P* *Q* *R* *S* *T* *U* *V* *W* *X* *Y* *Z*