Het genealogisch webarchief "Geneagri" nader bekeken homepage

 Bij het inrichten van deze website zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd;


 1. Genealogische gegevens zijn per familie op een aantal samenhangende pagina's bijeen gebracht.
     De familiepagina's zijn te kiezen op de homepage.
     De homepage is steeds bereikbaar, rechtstreeks of via de slotpagina "tot ziens".

 2. De geschiedenissen van de nazaten van Jan van Grimmelyckhuysen vormen het hoofdthema van deze website.
     Andere personen en families hebben, meestal door huwelijken, bindingen met deze familie.

 3. De presentatie van gegevens is een unieke genealogie of een uitgewerkte kwartierstaat.
     Aan de genealogie kunnen kwartierstaten zijn toegevoegd, aan een kwartierstaat fragment-genealogieŽn.
     Stamreeksen en gezinsbladen zijn opgenomen wanneer daarvoor voldoende gegevens beschikbaar zijn.
    
Gewerkt wordt aan een eigen geschiedenis van elke familie.
     Wanneer we over oude foto's beschikken is een album gevuld.
     Een overzicht van onderzoeksgegevens is "wat u vindt"

 4. Voor de website is er, een "sitemap", die de structuur van de website toont en de mogelijkheid biedt snelle keuzes te maken.

 5. Naast de webwijzer en de sitemap zijn er een aantal informatieve pagina's;
     - Onder "wat en waar" een woordenlijst en schema's met genealogisch jargon en een lijst met weinig bekende plaatsnamen.
     - De archieven die bezocht/doorzocht zijn en de geraadpleegde literatuur zijn op de pagina "de bronnen" verantwoord.
     - De personen in de "naamlijsten" zijn niet allemaal op de website terug te vinden. Inlichtingen zijn per e-mail op te vragen.

 6. Tenslotte is vanaf de homepage de pagina, "van horen zeggen", bereikbaar met links naar websites van verwante families.
     "Het adresboek" geeft e-mailadressen van mensen die over detailinformatie beschikken.
over de site sitemap wat u vindt wat en waar naamlijsten het adresboek de bronnen