Index  voor het genealogisch webarchief "GENEAGRI"
  2002 Jos Grimmelikhuizen en Theo Grimmelikhuijsen
 De doelstelling van het genealogisch webarchief.
 Uitgangspunten bij het inrichten van de pagina's.
Structuur van het webarchief "Geneagri".
 Mogelijkheden voor snelkeuzes.
 Gegevens van genealogisch onderzoek, die wel
 of niet in het webarchief te vinden zullen zijn.
Service pagina's met overzichten, schema's en lijsten.
 Genealogisch jargon en aardrijkskundige namen
 
 
 
Alfabetische lijsten van familienamen.
 Leden van besproken families en verwanten. (laatste update 18-1-2006)
 E-mailadressen de samenstellers en verwanten,
 die bereid zijn detailinformatie te verstrekken.
Geraadpleegde en geciteerde literatuur,
 bezochte en doorzochte archieven en verzamelingen.
Op 22 augustus 2009
bevatte de website Geneagri:
  - 1 480 pagina's samen 14,7Mb
- 184 afbeeldingen samen 6,3Mb
- 13 341 interne hyperlinks
- 161 externe hyperlinks
 Overzicht en algemene keuzepagina,
 Centrale pagina van deze website
het aantal bezoekers van de homepage
  sinds 23 mei 2002 bedroeg 20.614
Nedstat Basic - Free web site statistics