De familie Kronenburg

Deze tak van de familie Kronenburg begint bij Paulus Kroneburg en Geertruy Kok; van hen is niet zoveel bekend, alleen dat zij in elk geval een zoon kregen, gedoopt ca 1764, overleden 17 februari 1820 (uit deze akte zijn zijn ouders herleid) in Werkhoven en op 22 november 1796 huwde met Maria (Mie) Elberse. Dit paar kregen 9 kinderen, mijn grootmoeder van vaders kant, Willemina Johanna Kronenburg, was hun achterkleindochter

Indien u kunt helpen om vorige generaties te vinden zijn wij u zeer dankbaar

 

Willemina Johanna Kronenburg, 1880-1958

Voorstellen Elsendoorn Links sites Bronnen Stamreeksen Bidprentjes Genealogieën naamlijsten kwartierstaten parentelen home